zondag 11 maart 2018

Het gevaar van de nieuwe sleepwet, en de ondergang van onze privacy

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de Sleepwet genoemd, is een wet die hoognodig is, deze moet namelijk de verouderde wet uit 2002 te vervangen. Sinds 2002 is er namelijk wel het een en ander veranderd, waar deze wet op moet worden aangepast. Om even te schetsen wat er allemaal is veranderd sinds 2002: er was bijvoorbeeld nog geen Facebook (2004), Youtube (2005), glasvezel (2005), Whatsapp (2009) etc. Hieronder zie je de ontwikkeling van het internet (klik op de afbeelding voor een vergroting).

Bron: https://www.eindelijkglasvezel.nl/~/media/images/nieuws/landelijk/reggefiber_infographic_web.ashx?la=nl-nl
Deze wet uit 2002 is dus duidelijk aan vernieuwing toe. Het lastige hierbij is echter dat dankzij de digitale communicatie dingen verder geautomatiseerd kunnen worden, en dat meer wordt verzameld dan nodig is, waardoor grote databases worden aangelegd die worden gebruikt, met alle gevolgen van dien. Hier komt ook de naam Sleepwet vandaan: met deze wet mag er meer grootschalig data worden verzameld.
Deze wet regelt de zaken voor de Nederlandse veiligheidsdiensten. Met deze wet krijgen ze meer bevoegdheden. Dat is mede ingegeven, omdat andere landen al veel meer mogen. Nederland behoort tot de zogeheten 9-eyes, een samenwerkingsverband van de geheime diensten van  Australie, Canada, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Wil Nederland hier een goede bijdrage aan kunnen leveren (om ook informatie terug te krijgen), dan zal het ook moeten zorgen dat de Nederlandse geheime diensten hun bijdragen leveren. In al deze landen verschilt het wat de geheime diensten wel of niet mogen, en de Nederlandse wet is oud en daarmee loopt Nederland dus steeds meer achter. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. 

Grootschalige databases 

De geheime diensten zijn erop uit om zoveel mogelijk data te verzamelen, want misschien zit daar wel de spelt tussen waar ze naar op zoek zijn. En het grootschalig verzamelen van data resulteert in steeds grotere databases waar steeds meer mensen in zijn opgenomen.
Een ding wat in Nederland bijvoorbeeld grootschalig gebeurde was het verzamelen van metadata, dus de data over wanneer wie met wie contact had, wanneer iemand waar was, wat het onderwerp van een emailwisseling was tussen 2 personen etc. Dat werd altijd benoemd als ongevaarlijk en onschuldig. Na een experiment van de Correspondent, is de overheid snel van mening veranderd. Uit dit artikel bleek namelijk dat een zeer goed beeld over iemand kan worden gecreeerd. De meningsverandering is beschreven in een ander artikel van de Correspondent: "Toenmalig minister Ivo Opstelten legde uit wat metadata (hij sprak over ‘telecommunicatiegegevens’, maar bedoelde hetzelfde) allemaal wel niet bloot kunnen leggen over iemands privéleven. Opstelten schreef aan de kamer: 'De gewoonten van het dagelijkse leven, de plaatsen van permanent of tijdelijk verblijf, de dagelijkse verplaatsingen of verplaatsingen van andere aard, de uitgeoefende activiteiten, de sociale relaties en de gefrequenteerde sociale milieus.’" Kortom, van een priveleven achter de voordeur waar niemand over hoeft te weten, daar is geen sprake meer van.

De vraag is dan, lukt het om met deze databases de terroristische aanslagen te voorkomen? Alle aanslagen sinds 9-11 hebben laten zien dat dat nog maar de vraag is. De vervolg vraag is dan, is het ons waard om zoveel privacy op te geven, en de kernwaarden van onze westerse maatschappijen op te geven, zodat we in een samenleving gaan leven waar angst regeert, en de overheid alles over ons weet?

Naast de overheden, weten de sociale media waanzinnig veel over ons. De data analyse van de likes die we geven, blijken erg veel over ons te zeggen. Dit artikel zegt er het volgende over:
"Die Facebookprofielen – met name de ‘likes’ – kunnen worden gelinkt aan miljoenen andere, wat tot griezelig precieze resultaten leidt. Michal Kosinski, die aan het hoofd staat van het wetenschappelijk team van het Psychometric Centre, constateerde dat het centrum met de kennis van honderdvijftig likes meer over iemands persoonlijkheid kon zeggen dan zijn of haar partner. Met driehonderd likes begreep het centrum jou beter dan jij jezelf begrijpt."
Het is belangrijk om te beseffen dat al deze data van sociale media commercieel te koop is...

Impact van deze databases

In een samenleving gaat het om vertrouwen. En vertrouwen is een hormonaal verschijnsel gebaseerd op de aanmaak van serotonine en oxytocine. De databases die we aanleggen zijn echter kille verzamelingen van feiten die zelf interpretaties doen middels A.I. (A.I. = Artifical (kunstmatige) intelligentie), welke handig zijn en ons richting kunnen wijzen waarin we het moeten zoeken, maar die nooit te vertrouwen zijn, omdat er geen menselijke relaties aan te pas komen. Zoals Simon Sinek in zijn boek "Leaders eat last" beschrijft:
"we cannot trust rules or technology. we can rely on them, for sure, but trust them? no trust is a special human experience, produced by the chemical oxytocin in response to acts performed on our behalf that serve our safety and protection."

Daarbij komt, de verbanden die door de databases worden gelegd, zijn dit toevallige samenlopen van omstandigheden, of is er ook echt sprake van oorzakelijk verband, oftewel, is er een correlatie of is er causaal verband.
Want niet elke correlatie is ook een causaal verband. Op deze website kun je zelf je eigen correlatie samenstellen. Zo is er een sterk omgekeerde correlatie tussen het aantal huwelijken in Alabama en het aantal zelfmoorden door ophangingen, wurging of verstikkingen. Niemand zal zeggen dat hier ook een oorzakelijk, causaal verband is. Dus: een correlatie hoeft hier dus nog geen causaal verband te zijn.

Bron: http://tylervigen.com/view_correlation?id=1765
Zo wordt echter wel steeds meer gewerkt. Met alle gevolgen van dien. Stel het volgende voorbeeld van Rob Wijnberg in de Groene Amsterdammer:
"Stel, ik wil als journalist een stuk schrijven over Nederlandse jongeren die in Syrië gaan vechten. Na lang zoeken op internet weet ik een paar telefoonnummers en e-mailadressen te bemachtigen. De interviews per mail en telefoon leveren een fascinerend inkijkje in de beweegredenen van de jihadisten op. Na het schrijven van het artikel ben ik toe aan vakantie. Ik hou van shoppen in New York, en omdat ik nog niet zeker weet wanneer ik terug wil komen, boek ik een enkeltje Big Apple. 54th Street, here I come!
Maar nog voor ik ga, bedenk ik me: mijn vriendin en ik zijn net verhuisd naar ons eerste koophuis, dus als mij iets overkomt, zit zij met een ondraaglijke hypotheeklast. Verstandig als ik ben, sluit ik daarom nog voor mijn vertrek een levensverzekering af.
Daar sta ik dan: met de contactgegevens van een paar jihadi’s in mijn telefoon, een enkeltje New York op zak en een kersverse levensverzekering in m’n bureaula. Hoeveel alarmbellen gaan er dan af bij de NSA?"
Of er worden niet standaard dingen door "het systeem" gedaan, waar jij als burger geen invloed op hebt:
Zo ging iemand eens op reis naar de VS. Hij had alle benodigde papierwerk gedaan en wilde op weg gaan. Gevraagd werd wat hij in Jordanie had gedaan. Hij was daar nooit geweest. Toch wel, vond de douane. Uiteindelijk bleek het dat Vodafone, de provider van deze beste man, een serie ip-adressen overgenomen had van een Jordaanse internetprovider. Toen hij op internet zijn gegevens invulde, leek het daarom alsof hij dat vanuit Jordanië deed. Verdacht, blijkbaar. Het lastige voor deze man is, dat hij vanaf nu voor altijd een kruisje achter zijn naam in de database zal hebben.

Wie luistert wie af?

Nu is het de vraag wat er zoal door wie wordt afgeluisterd. De meeste westerse landen proberen het zo vast te leggen dat de privacy van haar burgers goed wordt beschermd. Dit betekent dus dat de Nederlandse veiligheidsdiensten de Nederlanders maar beperkt mogen afluisteren, maar de Belgen en de Duitsers mogen ze wel onbeperkt afluisteren (mits dit past binnen de diplomatieke banden). Het Verenigd Koninkrijk moet de privacy van haar burgers tot op zekere hoogte respecteren, maar daarbuiten mag het van alles. GCHQ heeft dan ook jaren het internetverkeer grootschalig afgetapt bij Belgacom, een van de belangrijke knooppunten bij het internationale internet en telecom verkeer.
Deze data kan vervolgens tussen geheime diensten worden uitgewisseld, zonder dat deze hoeven uit te leggen hoe ze aan deze data zijn gekomen. Zoals de Volkskrant schreef:
"Als laatste besloot ik langs de AIVD te gaan. Als zij het waren geweest, konden ze dat toch ook gewoon zeggen? Directeur Rob Bertholee ontweek mijn vragen. Hij mocht er geen antwoord op geven. ‘We kunnen niet uitsluiten dat je getapt bent.’ Dus vroeg ik hem iets anders. Stel dat de AIVD bij de Amerikanen of Britten om mijn communicatie had gevraagd, dan konden die diensten die toch legaal verstrekken als ze die hadden? ‘Ja. Maar zij vertellen nooit hoe zij aan hun informatie komen.’ Zo is het goed mogelijk dat de AIVD informatie krijgt over een Nederlander, waar de dienst zelf volgens de hier geldende wetten niet achter mag komen."

Ik heb niets te verbergen

Nu zijn er ontzettend veel mensen die zeggen, ik heb niet te verbergen, dus van mij mogen ze.
De wedervraag hierbij is: O ja? Hier zijn 11 redenen op een rijtje gezet, waarom je wel wat te verbergen hebt, en daar recht op hebt:
 1. De meest elementaire verschijningsvorm van privacy is de private ruimte in ieder mens: de gedachtenwereld, het gevoelsleven, het innerlijk. Deze ruimte, waar ieders gedachten en gevoelens zich ophouden, is privé in de zin dat ze voor niemand toegankelijk is behalve voor jezelf. 
 2. Wie je bent, wordt grotendeels bepaald door het private karakter van je innerlijk. 
 3. We verbergen ons sowieso al, waarom kleden we ons anders? Waarom vertellen we niet aan iedereen wat we verdienen? Waarom willen we niet dat iedereen meekijkt op ons scherm?
 4. De definitie van wat fout is, hangt af per land en cultuur. Alcohol drinken, geen hoofddoek ophebben, van geloof veranderen, hand in hand lopen: het kan wel in de ene en niet in de andere cultuur.
 5. De definitie van wat fout is, verandert in de tijd. Zo was roken ooit stoer maar komt dit steeds meer in het verdomhoekje.
 6. Iedereen doet wel eens iets fout. Door rood rijden, te hard rijden, een leugentje hier of daar etc.
 7. Je weet niet hoe ze zoeken. Toevaligheden kunnen tot ongeloofwaardige situaties leiden, of een eenmalige spontane actie kunnen gezien worden als een mogelijke gevaarlijke actie. 
 8. Niemand kent alle wetten voldoende om te weten dat hij of zij niks fout doet.
 9. De overheid is niet te vertrouwen. Van het Elektronisch Patientendossier tot de Stemcomputer tot de OV-Chipkaart, de overheid blijkt niet goed overweg te kunnen met complexe databases en IT systemen.
 10. De overheid maakt ook fouten. Hoe meer fouten er gemaakt worden, hoe meer fouten er in de database zitten en die zijn er vervolgens erg lastig uit te krijgen. En de burger ondervindt de gevolgen hiervan. Neem bijvoorbeeld de honderden ZZP’ers die ook ‘niets te verbergen’ hadden, maar door een systeemfout geregistreerd kwamen te staan als uitkeringfraudeurs. Ze werden veroordeeld en moesten hoge boetes betalen. Sommigen van hen hebben tot op de dag van vandaag een strafblad, waar ze niet vanaf kunnen komen.
 11. Je weet niet wie de toekomstige overheid is en wat die met de data gaat doen. Data die ooit voor A is verzameld kan in de toekomst voor B worden gebruikt. Zo is ooit de vingerafdruk ingevoerd om identiteitsfraude mee te voorkomen, maar wordt deze nu voor opsporingsdoeleinden gebruikt.
  Het Nederlandse systeem van registratie van burgers inclusief geloof, leidde er in de Tweede Wereld oorlog toe, dat de Duitsers heel makkelijk heel veel Joden konden op pakken.
Kortom, de systemen die we nu creeeren hebben al een enorme impact, maar deze systemen worden alleen maar groter en krijgen daarmee alleen maar een nog grotere imapct. En het systeem dat is gecreeert, is - als het eenmaal op kracht is - nooit meer terug te draaien.
En als zo'n systeem eenmaal bestaat, hoe werkt het dan door in landen met minder sterke democratien, waar de mobiele telefonie wel voor grootschalig elektronische communicatie zorgt? Leiden die tot massale arrestaties, opsluitingen en martelingen?
Kortom, de databases die overal en nergens worden aangelegd hebben steeds meer impact op ons leven en op het leven van anderen op deze aardbol.

Wat gebeurt er met de databases

Veel veiligheidswerk wordt aan de markt over gelaten, zeker in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Of het nu gaat om het aanleveren van de benodigde technologie, of om de analyses die met de data worden gedaan.
En dat kan soms tot rare situaties leiden. Zo wordt in dit verhaal uitgelegd hoe een vrouw werkte voor een spraak naar tekst bedrijf.

"Ze kreeg een mail als er een nieuw ‘project’ beschikbaar was. Ze kon dan inloggen met een code die ze had gekregen. Ze moest letterlijk beschrijven wat ze hoorde in audiofragmenten van 5 tot 20 seconden. Hoe meer fragmenten ze vertaalde, hoe meer geld ze kreeg.
De fragmenten waren in het Nederlands. Ze hoorde mensen met elkaar praten over vakanties. Ze hoorde taxichauffeurs in de regio Den Haag. En ze hoorde dat mensen met elkaar aan het chatten waren. Telkens in een fragmentje van enkele seconden. Het verbaasde haar dat ze deze mensen kon beluisteren. Wie waren ze en hadden ze hiervoor toestemming gegeven?
Maandenlang hoorde ze duizenden gesprekken. Telkens net te kort om de context te begrijpen. Totdat ze in één van die fragmenten de stem van haar ex-vriend dacht te herkennen. Hij sprak vanuit de auto een voicemail bij iemand in. Ze twijfelde even. ‘Was dit hem echt?’ Toch wist ze het zeker: ze hoorde hem een koosnaampje gebruiken voor zijn nieuwe vriendin dat ze goed kende. Ze had het vele malen zelf gehoord.
Ze belde hem op om te vragen of hij ook voor dit bedrijf werkte en toestemming had gegeven. Hij reageerde boos, dacht dat ze gek geworden was. ‘Maar ik kon hem precies vertellen wat hij in dat bericht had gezegd.’ Hij vertelde zijn nieuwe vriendin over een zakelijke deal die een paar weken eerder was gesloten en door het gebruikte koosnaampje had ze geen enkele twijfel gehad dat hij het was. Zijn boosheid veranderde in ongeloof. Hoe was het in godsnaam mogelijk dat zijn ex in Engeland een bericht van hem met gevoelige privé-informatie kon beluisteren? Had zijn provider Vodafone hiervoor toestemming gegeven?"

Massaal afluisteren van Nederlandse mag dan wel niet door de Nederlandse geheime diensten, het mag wel door buitenlandse diensten. En die kunnen deze data gebruiken voor, ja voor wat allemaal?

Het gevaar van deze massale databases

De enorme databases die overal en nergens worden gevormd, bieden nieuwe mogelijkheden. Niet eens zozeer om het terrorisme op te lossen, die gaan namelijk steeds meer buiten deze systemen elektronische om communiceren, waardoor ze met old-school James Bond achtig spionnen werk moeten worden opgespoord.
Het grootste gevaar van deze databases is wat er mee kan worden gedaan. Misschien nog niet zo zeer door onze eigen overheden, maar vooral door andere overheden, of door rijke groeperingen of idividuen die de data kopen en gebruiken. Ik citeer opnieuw een hierboven genoemd artikel:
"Leven we in een nieuw propagandatijdperk, vraag ik Emma Briant. Propaganda die we niet kunnen zien en die ons in zijn greep heeft op manieren die we niet kunnen bevatten? Waarin we niets anders kunnen, op emotioneel vlak, dan reageren op berichten? ‘Zonder meer. Door de technologie kan men dieper doordringen in ons bestaan, en het vergaren van data en het gebruik ervan gaat geraffineerder in zijn werk dan ooit. Het onttrekt zich volledig aan ons blikveld. Mensen hebben geen idee wat er speelt.’"
Het idee van de maakbaarheid van de samenleving is daarmee terug, maar nu dankzij big data en social media, waar we gedrag kunnen sturen en maken, maar dan zonder dat de mensen het zelf doorhebben...

Daar zit uiteindelijk het grote gevaar van de sleepwet, dat we mee gaan (mee moeten?) in de vaart der volkeren en een systeem helpen te ondersteunen wat op de lange termijn een onhoudbare draak blijkt te zijn, en waar we over 50 jaar van denken: hoe hebben die mensen ooit toegestaan dat deze systemen konden worden opgebouwd?

Meer lezen?
 • Sleepwet mag ook een DNA database aanleggen: https://blendle.com/i/de-groene-amsterdammer/de-dna-verzameldienst/bnl-groeneamsterdammer-20180301-1_20_1
 • Smart cities halen alle mogelijke info op: https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/01/smart-cities-data-privacy-eindhoven-utrecht
 • De databases blijken op de lange termijn toch wel erg onhandig te zijn:
  https://decorrespondent.nl/4391/wanneer-data-dodelijk-kunnen-zijn/403224331257-75447999
 • https://decorrespondent.nl/1138/in-de-tweede-wereldoorlog-hadden-we-wel-wat-te-verbergen/104502229326-ec90c0f0
 • https://decorrespondent.nl/959/waarom-ieder-telefoontje-een-potentieel-groepsgesprek-is/88064708193-05ad20cf
 • https://decorrespondent.nl/2675/dit-gebeurt-er-allemaal-achter-de-schermen-als-je-naar-de-vs-vliegt/245644519725-cc2f5ed6

vrijdag 2 maart 2018

Verbeterde voedselproductie (11): bodemkoolstof en bodemvocht

Zoals in de vorige blog aangegeven, is koolstof van groot belang voor de bodem, vanwege allerlei aspecten: De bodem structuur verbeterd bijvoorbeeld (de bodemaggregaten zijn stabieler), de structuur wordt beter, waardoor de beluchting verbeterd, maar ook het cation-exchange-complex en daarmee de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd, het water vasthoudend vermogen wordt vergroot etc.
Dit laatste aspect: het watervasthoudend vermogen, daar gaat deze blog over. Koolstof blijkt een belangrijke sponswerking te hebben. Met meer koolstof in de bodem neemt de bodem meer water op in tijden van regen en houdt het dit water beter vast, waardoor flashfloods minder snel ontstaan en na de regen de periodes van droogte minder erg worden. Zonder deze organische koolstof, wordt de bodem daarmee ook kwetsbaarder voor droogtes, terwijl periodes met weinig regen juist meer gaan voorkomen door klimaatverandering. De sponswerking van de bodem is dan juist van nog groter belang.

Theoretische achtergrond relatie tussen koolstof en bodemvocht

De organische koolstof zorgt dus voor een betere bodemgesteldheid: een open bodem, met goede beluchting en voorkomt dichtslaan van de bodem, waardoor water kan infiltreren. Morris (2004) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van humus op het watervasthoudend vermogen. Hij zegt het volgende in zijn onderzoek:
"The combination of spectroscopic analysis, electron micrographs and water release characteristics used by Kay (1997), produced an organic carbon (humus) to water-holding capacity ratio of 1: 2.6 to 6.5, corresponding with the estimated humus : water ratio established by Waksman (1936) 1 part humus held 4 to 6 parts water, and field trials by Always and Neller (1919) 1 part humus held 4 parts water and Wheeler and Ward (1998) 1 part humus held 4 parts water (Based on USDA figures)"
Tegelijkertijd zegt hij ook het volgende:
"Podolinski (1985) stressing the colloidal properties of humus estimated that humus is capable of holding 75% of its volume in water, adding that the water will neither evaporate or leach out."

Met dit tweede citaat wordt weinig gedaan in het onderzoek, en op basis van het eerste citaat wordt uitgegaan van een watertoevoeging aan de bodem van 4 g water per gram koolstof. In deze publicatie van Dr Christine Jones, wordt - uitgaande van een dichtheid van 1,2 g/cm3 van organisch koolstof - uitgerekend dat verhoging van het koolstofgehalte in de bovenste 30 cm bodem met 1 % resulteert in een toevoeging van 14,4 l water/m2 geeft, wat overeen komt met 14,4 mm water.

Verandering SOC
[%]
Verandering SOC
[kg/m2]
Extra water
[l/m2]
Extra water
[mm]
1% 3,6 14,4 14,4
2% 7,2 28,8 28,8
3% 10,8 43,2 43,2
4% 14,4 57,6 57,6

De grote vraag is echter, of dit een mooie theoretische exercitie is, of dat dit ook in het veld wordt teruggevonden.

Veldonderzoek naar relatie tussen koolstof en bodemvocht

Wat betreft water vasthoudend vermogen is de impact afhankelijk van de grondslag. Algemeen kan worden gesteld dat de impact van koolstof op het water vasthoudend vermogen van de bodem groter is bij grovere bodems, bij kleibodems blijkt er nagenoeg niet meer water te worden vastgehouden: deze bodems houden immers al goed water vast. Bij zandige bodems kan de toename van het water vasthoudend vermogen echter significant zijn.
Deze overzichtsstudie heeft 50.000 bodemmonsters uit 60 verschillende studies meegenomen in het onderzoek. Hierbij is voor 3 verschillende bodemtypegroepen bepaald hoe sterk het water houdend vermogen is veranderd door meer organische koolstof.

Eén van de resultaten uit deze studie zijn in onderstaande figuur weergegeven. Ze laten vioolplots zien (verdeling van de gehele datareeks met als zwarte punt de gemiddelde waarde) van SAT (verzadigd), FC (veld capaciteit), WP (verwelkingspunt) en AWC (beschikbare water capaciteit). Op de verticale as is weergegeven de verandering van de volumetrische water hoeveelheid / de verandering van het organisch koolstofgehalte. Het is uitgedrukt in het aantal mm water/100 mm bodem bij een toename van 10 g koolstof per 1 kg bodem; dus het aantal mm extra water in de totale 100 mm bodem per % extra koolstof in de bodem. De belangrijkste factor hierbij is de AWC, wat de toename van het beschikbare water weergeeft.

Bron: https://www.researchgate.net/publication/320257797 - Limited effect of organic matter on soil available water capacity: Limited effect of organic matter on soil water retention


1 general 2 coarse 3 Medium 4 Fine

Alle monsters gemiddeld 0 - 35% klei
44 - 100% zand
0 - 40% klei
0 - 52% zand
36 - 100% klei
0 - 64% zand
SAT 2,95 4,59 3,59 3,23
FC 1,61 2,33 2,11 1,28
WP 0,17 0,86 0,68 0,54
AWC 1,16 1,94 1,79 1,41

Hoewel er vragen kunnen worden gesteld bij de weergave van de resultaten (waarom is bijvoorbeeld de AWC van 1 general kleiner dan het gemiddelde van 2, 3 en 4), laat dit wel duidelijk zien dat er een grote spreiding zit in het watervasthoudend vermogen per type bodem. Te zien is dat hoe fijner het bodemmateriaal is, hoe kleiner de toename van water beschikbaarheid. Dit komt bijvoorbeeld doordat fijne bodemdeeltjes (klei) zelf al goed water kunnen vasthouden, waardoor er bij bodems bestaande uit voornamelijk fijne deeltjes geen significant verschil optreedt in watervasthoudend vermogen. Zand houdt water slecht vast; hier kan de organische koolstof dus wel een verschil maken.

Verschillen tussen theorie en praktijk

Vergelijking van de resultaten van de overzichtsstudie en de theoretische excercitie van Dr Jones, laten duidelijk verschillen zien. Tegelijkertijd gaan beiden uit van verschillende uitgangspunten.
In de studie van Christine Jones is uitgegaan van 300 mm bodem. Vergelijking van de theoretische benadering, versus de 50.000 veldsamples - omgerekend naar 300 mm bodem - levert de volgende vergelijking van de resultaten op:


100 mm soil
1% carbon
300 mm soil
1% carbon
% extra water tov extra koolstof
IUCN 12 - 24 mm 36 - 72 mm 1000 - 2000%
Dr Jones 4,8 mm 14,4 mm 400%
General 1,16 mm 3,48 mm 97%
Coarse 1,94 mm 5,82 mm 162%
Medium 1,79 mm 5,37 mm 150%
Fine 1,41 mm 4,23 mm 118%

De bovenstaande tabel laat duidelijk zien dat de theoretische bijdragen van koolstof (op basis van enigszins selectieve literatuurselectie) in de praktijk niet wordt gehaald. De website van IUCN stelt zelfs (zonder onderbouwing) dat elke gram koolstof in de bodem 10 tot 20 gram water toevoegt.
De verschillen tussen meerdere bronnen en uitgebreid veldonderzoek hangt van allerlei factoren af, waarnaar meer onderzoek moet worden gedaan om het helder te krijgen.

Duidelijk is in ieder geval dat het van de grondslag van de bodem afhangt wat de impact is. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat klei van zichzelf al zo goed water vasthoudt, dat humus hier geen significante toevoeging geeft. Hierbij is het wel belangrijk om te realiseren dat de koolstof bij klei weinig impact heeft op het watervasthoudend vermogen, maar wel een grote impact heeft op de infiltratiecapaciteit (minder plassen op het land) en de beluchting (beter bodemleven). Plasvorming en oppervlakkige afvoer verminderen bij klei dus wel, en infiltratie verbeterd, waardoor klei uiteindelijk meer water vasthoudt; niet omdat het dat zelf niet kan, maar omdat de structuur is verbeterd door de koolstof.

Een andere mogelijke reden wordt door Morris in zijn onderzoek aan gegeven: de kwaliteit van de humus hangt van verschillende factoren af, Morris schrijft:
"Analysis of humus by Handreck (1938) concluded that, “humus was really a polyglot collection of very large and complex molecules……formed from lignin and other poly-phenolic molecules of the original plant leaf and in part from similar molecules which have been produced by microbes [feeding on root exudates and organic matter].” A major point of relevance here is that plant root exudates are a significant source of carbon to be processed by micro-organisms into the formation of soil humus, significantly contributing to aggregate stability, soil fertility and water storage capacity."

Als humus dus van de geproduceerde polyphenolen afhangt, krijg je in een bos, waar lignine samen met cellulose voor de hout structuur zorgt, waarschijnlijk andere humus, dan in boom-arme vegetatie.
Hierover schrijft Morris:
"Schroder and Hartman (2003) found that, “the structure and abundance of microbial populations are dependant both on the plant and soil type”. A further understanding of the processes of soil humus formation would then suggest that the degree of mineralisation and production of poly-phenols in the plant would inevitably flow through to the quality of soil humus which is formed, ultimately influencing water storage and stable eco-system functioning."

Conclusie

De kwaliteit van de bodem en het type beplanting lijkt dus van groot belang voor de kwaliteit van de humus en daarmee de sponswerking van de bodem.
Een toename van organisch stofgehalte in de bodem van 1 naar 5 procent in de bovenste 300 mm resulteert er in een zandige bodem in dat er 22 mm extra water wordt vastgehouden. Dit is ongeveer 5 dagen verdamping in de zomer. Doordat de structuur van de bodem verbeterd en daardoor meer water infiltreert in de bodem, kan er echter veel meer water infiltreren dan zonder de koolstof in de bodem. Hierdoor kan de totale impact van koolstof in de bodem uiteindelijk groter zijn.

Achtergrond documenten

Cooling the climate and restoring the ecosystem: https://vimeo.com/251739209

Soil organic matter and available water capacity: http://www.jswconline.org/content/49/2/189.short

Christine Jones, Australia: quote about carbon and water, http://www.amazingcarbon.com/JONES-Carbon&Catchments(Nov06).pdf

Morris 2006 - http://figtreesorganicfarms.com.au/user_data/news/files/1466722343_plain-old-dirt.pdf
research to humus versus water holding capacity
compacte versie van Morris: biodynamics.net.au/documents/PlainOldDirt-Compactversion2006edn..doc

Verbeterde voedselproductie 10                

donderdag 15 februari 2018

Verbeterde voedselproductie (10): koolstof in de bodem

Het maken van landbouwgronden heeft wereldwijd een grote CO2 productie tot gevolg gehad, nieuwe landbouwgronden (zie hiervoor mijn eerdere blog hierover) dragen daar nog steeds aan bij. Hierbij zijn en worden bijvoorbeeld bossen omgezet in landbouwgronden. Door het veranderen van het gewas (van vaste planten naar 1-jarige gewassen), maar ook door landbewerkingen, zoals ploegen en het gebruik van kunstmest, oxideert de koolstof die in de bodem aanwezig is. Deze continue verandering van het landgebruik heeft al meer dan een eeuw een vrijwel continue bijdrage geleverd aan de globale CO2 uitstoot.

Bronnen van CO2 productie
Bron: http://shrinkthatfootprint.com/explain-carbon-budget
Onderzoek laat zien dat wereldwijd het organische stofgehalte in landbouwgronden verder blijft afnemen. Een organisch koolstofgehalte (SOC in het Engels) onder de 2% en een gehalte van organisch materiaal, (SOM in het Engels), onder de 3,4% wordt gezien als een grens, waaronder de kwaliteit van de bodem sterk gaat afnemen. Zonder koolstof wordt de bodem stof en is het een dood en onvruchtbaar medium.

Koolstof in de bodem 

De stoffen die nodig zijn voor het leven zitten in de lucht (O2, CO2, N2, H2O) of in de bodem. De 2 belangrijkste cycli hierbij zijn de koolstof- en de nitraatcyclus. Bij de nitraatcyclus heb ik al stil gestaan in een eerdere blog.

Bron: http://goldcoastpermaculture.org.au/studio-village-garden-install/soil-cycle/
Koolstof zit in de bodem in de vorm van organisch materiaal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Soil Organic Matter (SOM, het totaal aan organisch materaal) en Soil Organic Carbon (SOC, het deel van het organisch materiaal wat koolstof is). SOM kan van alles zijn: wortels van afgestorven planten, maar ook de verteerde plantenresten (de uitwerpselen van het bodemleven) die door het bodemleven de bodem worden verwerkt  (zie de blog over het bodemleven).

Bij SOM is in het verleden onderscheid gemaakt in een actief en een stabiel deel. De laatste stand van de wetenschap is dat het vooral snel en langzaam beschikbaar komt. Het langzame deel is voornamelijk de humus. Het snelle deel zijn de makkelijk verteerbare organische materialen: dit zijn simpele suiker en eiwitverbindingen, zoals jong groen, microbiele cellen en eenvoudige afvalproducten van deze microben; eigenlijk dus het fast food voor de bodem. Deze delen verteren makkelijk, waarmee de stoffen die hierin zitten ook makkelijk beschikbaar komen in de bodem. Eiwitten bevatten veel stikstof, dus met de afbraak van deze materialen komt de stikstof vrij voor gebruik. Deze makkelijk verteerbare materialen worden echter volledig geconsumeerd en laten daardoor weinig organisch materiaal in de bodem achter.
De meer complexe verbindingen, celluloses en lignines, breken veel langzamer af, en deze verbindingen leveren daardoor een bijdrage aan de opbouw van humus in de bodem.

De koolstof in de bodem (de SOC) heeft een impact op veel verschillende aspecten in de bodem: De bodem structuur verbeterd bijvoorbeeld (de bodemaggregaten zijn stabieler), het water vasthoudend vermogen wordt vergroot, de structuur wordt beter, waardoor de beluchting verbeterd, maar ook het cation-exchange-complex en daarmee de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd etc.

Bron: http://www.soilquality.org.au/factsheets/how-much-carbon-can-soil-store
Het fastfood in de bodem wordt vooral afgebroken door de bacterien, schimmels daarentegen zijn specialisten in het afbreken van koolstofrijke verbindingen, zoals hout (zie de eerdere blog over het bodemleven). Zij leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan het beschikbaar maken van deze koolstof in de bodem. Maar zelf leveren ze ook een belangrijke bijdrage: Sinds 1996 weten we dat Endomycorizal netwerken (meer dan 90% van de planten leeft in symbiose met mycorizal schimmelnetwerken, het overgrote deel hiervan zijn de endomycorizal netwerken) de stof glomaline produceren. Dit is een soort lijn die maakt dat zich in de bodem aggregaten (zie de afbeelding hieronder) vormen. In deze aggregaten wordt water zeer goed vast gehouden, maar zand, silt en klei worden ook gebonden in deze aggregaten, waardoor erosie wordt beperkt. Tevens wordt hiermee ook bijvoorbeeld woestijnvorming voorkomen. Glomalin zelf bestaat voor ongeveer 1/3 uit koolstof, ook in deze lijm wordt dus koolstof vastgelegd.

Bron: http://www.permaculturenews.org/images/soil_macroaggregates_details_large.jpg

Een gezonde bodem = een koolstofrijke bodem

Koolstof in de bodem is dus van groot belang, zonder koolstof in de bodem is het zand, silt en klei, maar geen bodem. Door de koolstof wordt het een bodem, waarin water wordt vast gehouden, waarmee de bodem vruchtbaar wordt, etc. In tijden van klimaatverandering is de bodem echter ook een belangrijk opslaglocatie voor CO2 opslag! Door een gezonde bodem met een hoog SOC dalen de CO2 concentraties en kan klimaatverandering worden verminderd, of zelfs kan worden tegengegaan. Onderstaande video legt dat helder uit.


donderdag 1 februari 2018

Verbeterde voedselproductie (9): een gezond bodemleven

In de bodem leeft van alles, van verschillende grootte:
Plantenwortels, schimmels, bacterien, geleedpotigen (arthropods), nematoden/rondwormen, protozoa, aardwormen, kevers etc. Deze leven met elkaar, zijn van elkaar afhankelijk, of worden door elkaar opgegeten. Hoe gezonder de bodem, hoe meer er te vinden is. De bodem is dus een levend organisme. Deze afhankelijkheid resulteert in het zogeheten bodemvoedselweb.
Voor het schrijven van deze blog heb ik veel gebruik gemaakt van het online beschikbare werk van Elaine Ingham (waarnaar veel wordt gelinkt).

Het bodemvoedselweb

Bron: http://www.nuleaflawncare.com/wp-content/uploads/2012/02/00_sfw_dgrm2.gif
Onderaan de piramide staan de bacterien en de schimmels die leven van organisch materiaal afkomstig van planten, dieren en microben. Deze worden gegeten door de rondwormen, protozoa en kleine geleedpotigen, die op hun beurt weer worden gegeten door andere rondwormen en kleine geleedpotigen. Deze worden tenslotte gegeten door dieren en vogels.
Afhankelijk van het type bodem en de begroeiing is er meer of minder bodemleven. Algemeen kan worden gesteld dat volwassen bossen bestaande uit een diverse begroeiing ook het meest rijke bodemleven hebben.

Bacterien

In een gezonde bodem leven waanzinnig veel bacterien, geschat wordt dat in een gram bodem 100 mln tot 1 miljard bacterien leven. Bacterien bestaan voor een relatief groot deel uit stikstof: de verhouding koolstof:stikstof (C:N-verhouding) in bactieren is ongeveer 3:1. Bacterien die een (positieve of negatieve) rol spelen bij de bodem, zijn op te delen in 4 groepen:
 1. de afbrekers. Deze bacterien breken koolstof verbindingen af, vooral van plantafval (bladeren), suikers die afgegeven worden door de wortels van planten, maar ook pesticiden en bodemvervuiling. Een belangrijke rol van deze groep is het immobiliseren van voedingsstoffen, waarmee ze weglekken van deze stoffen voorkomen. Een deel van de bacterien, de Actinomycetes, breken moeilijk afbreekbare koolstofverbindingen af bij een hoge PH.
 2. de samenlevers. Er zijn zeer veel bactieren die samenleven met planten. Dit zijn bijvoorbeeld de nitraatbinders - die in symbiose met een plant leven - die stikstofgas binden en het beschikbaar maken voor de plant (Rhizobium bacterien leven samen met de Vlinderbloemenfamilie; Frankia bacterien leven samen met de Els, maar ook met andere planten). Hieronder vallen ook de bacterien die schimmelziektes beperken, bodyguards van planten (Proteobacteria, Firmicutes en Actinobacteria). Andere bacterien bevorderen juist de Mycorizal schimmelnetwerken, of bevorderen de groei van de plant. Weer anderen maken fosfaat beschikbaar of leven in symbiose met de wortel van de plant, waardoor andere organismen daar niet kunnen groeien
 3. de pathogenen. Dit is een groep bacterien die ziekten veroorzaken in planten, zoals Erwinia en de Ralstonia (bruinrot veroorzaker)
 4. de reduceerders en de lithtrofen. Deze groep bacterien leven door het afbreken van allerlei andere chemische verbindingen dan koolstof, zoals nitraat, ijzer verbindingen, zwavel verbindingen, maar ook allerlei vervuilingen.

Schimmels

De schimmels zijn zeer kleine organismen, cellen zijn enkele µm in diameter. Meerdere schimmels vormen samen lange schimmeldraden en op die manier schimmelnetwerken in de bodem. Schimmels zijn van groot belang voor de bodem. Ze zijn er in alle soorten en maten en kunnen zowel positief als negatief zijn.
De mate waarin schimmels van belang zijn hangt sterk af van wat er boven de grond leeft. Bij jong groen (meer stikstofrijk) zijn bacterien in verhouding dominanter aanwezig. Hoe meer meerjarige (houtige) beplanting er groeit, hoe meer schimmels en hoe meer verschillende schimmels er in de bodem zitten. Geschat wordt dat zich in een gram bodem enkele meters (landbouwgronden) tot enkele honderden meters (bossen) aan schimmeldraden kunnen bevinden. Zoals ik in een eerdere blog heb laten zien, is er in een gezonde bosbodem een groot web, het zogeheten Wood Wide Web.

Bron: Elaine ingham; https://vimeo.com/250723320

Bron: Elaine ingham; https://vimeo.com/250723320
Op basis van hoe schimmels hun energie verkrijgen, kunnen bodemschimmels in 3 groepen worden opgedeeld:
 1. de afbrekers. Deze schimmels, bijvoorbeeld de Peziza, breken organisch materiaal (vooral houtachtige materialen, zoals Lignine) af in schimmelbiomassa, CO2 en andere stoffen. Interessant is dat voordat deze schimmels ontstonden, er dus geen hout werd afgebroken en steenkool en olie kon worden gevormd. Sinds deze schimmels er zijn (300 miljoen jaar geleden), wordt er geen steenkool en olie meer gevormd. De metabolieten, tussen- of eindproducten van deze schimmels, zijn vaak organische zuren. Deze zuren leveren een belangrijke bijdrage aan het vastleggen van organisch materiaal. Deze dragen bij aan het langdurig vastleggen van deze koolstof, zodat het honderden jaren in de bodem kan blijven.
 2. de samenlevers. Deze groep schimmels, de mycorrhiza, leven in symbiose met planten. In ruil voor suikers, geven de schimmels de noodzakelijke voedingsstoffen (nitraat, fosfaat, sporenelementen, water etc). In de eerdere blog was ik hier al eerder op ingegaan.
  Een andere vorm van samenleven is tussen de schimmels en de algen in de vorm van korstmos. Zo houden de schimmels water vast, die de korstmos gebruikt voor fotosynthese. De suikers die hiermee worden gemaakt, worden door de schimmels gebruikt om zuren af te scheiden, waarmee mineralen beschikbaar worden gemaakt etc.
 3. de pathogenen en parasieten. Dit is een groep schimmels die ziekten veroorzaken in planten, maar ook in nematoden of insecten. Ze kunnen dus zowel tegen de plant werken, als in het voordeel van de plant werken.

Protozoa

Protozoa zijn eencelligen die leven van bacterien. Hierbij gaat het om Flagellata, Amoebes en Ciliophora. Ze zijn tussen de 5 en 500 µm groot. Protozoa hebben een C:N-verhouding van ongeveer 3:1 tot 10:1. Ze leven van bacterien, die een C:N-verhouding hebben van ongeveer 3:1. Doordat ze naar verhouding meer koolstof hebben, maken ze stikstof beschikbaar. De stikstof die ze niet nodig hebben, wordt afgegeven in de vorm van ammonium (NH4).

Geschat wordt dat in 1 gram landbouwgrond een paar 1000 protozoa leven. In gezonde bosgrond wordt geschat dat er in 1 gram grond een miljoen protozoa leven.
Welk type protozoa dominant is hangt erg af van de bodem en de begroeiing
 • In bossen zijn schimmels dominanter, hier leven meer amoebes met een harde schil en ciliophora. 
 • In bodems waar bacterien dominanter zijn, leven meer flatellata en amoebes zonder harde schil
 • In meer kleiige bodems leven meer kleine protozoa (flatellata en naakte amoebes)
 • In grovere bodems, meer zandiger bodems, leven alle typen flatellata, amoebes en ciliophora.

Rondwormen/nematodes

Rondwormen zijn ongesegmenteerde wormpjes met een diameter van ongeveer 50 µm tot 1 mm lang. De aantallen rondwormen in de bodem varieren tussen de 20 a 30 per gram bodem in landbouwgronden, tot honderden in bosgrond. Ze kunnen op basis van hun dieet worden opgedeeld in 5 groepen:
 1. de bacterie eters. Deze rondwormen grazen bacterien
 2. de schimmel eters. Deze rondwormen doorboren de celwand van schimmelcellen en zuigen ze leeg.
 3. de predatoren. Deze rondwormen eten andere nematoden en protozoa
 4. de omnivoren. Deze rondwormen eten van alles en nog wat, waarbij het diet ook kan veranderen gedurende het leven van de rondworm
 5. de wortel eters en parasieten. Deze rondwormen kunnen planten aantasten doordat ze wortels aantasten (bijvoorbeeld aaltjes, zie hiervoor deze site).

De rondwormen spelen een belangrijke rol in het beschikbaar maken van stikstof: alle bacterien en schimmels die worden geconsumeerd, bevatten meer stikstof dan de rondwormen nodig hebben. Deze wordt aan de bodem gegeven in de vorm van NH4.

Geleedpotigen

Geleedpotigen zijn insecten met een uitwendig skelet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zespotigen (voornamelijk insecten), de (achtpotige) spinachtigen, de (tien tot veertienpotige) kreeftachtigen, de duizendpotigen (duizend- en miljoenpoten). Ze kunnen erg in lengte varieren, van microscopisch klein tot enkele centimeters. In een honderdste m2 bodem, kan tussen 100 (landbouwgrond) tot 10 a 25.000 (bosgrond) geleedpotigen bevatten. De soortenrijkdom is hierbij ook veel groter.
De geleedpotigen vervullen 4 functies in de bodem:
 1. de shredders. Deze eten vooral dood plantmateriaal. Als dat niet aanwezig is, kunnen ze zich tegoed gaan doen aan wortels van planten
 2. de predatoren. De predatoren zijn zowel de specialisten die 1 soort eten, als de generalisten, die van alles eten. Veel predatoren eten parasieten en worden daarom ook wel speciaal ingezet  als commerciele parasieten eters.
 3. de herbivoren. Het deel van de geleedpotigen wat herbivoren zijn, leven (een deel van hun leven) in de bodem. Ze eten hier vooral wortels. Als er teveel herbivoren zijn, kan dit tot negatieve gevolgen leiden voor de plantengroei.
 4. de schimmel eters. Deze groep geleedpotigen eten schimmels die rond de wortels leven, en zorgen op dit manier voor het recyclen van nutrienten. 
Door deze gevarieerde groep, die van bijna het hele bodem voedsel web leeft, is de bijdrage die zij leveren aan de recycling van bodemmateriaal ook erg groot.

Wormen

Wormen hebben een lengte die varieert tussen de enkele centimeters en enkele meters. Er komen 10 tot enkele tientallen wormen voor in een honderdste m2 bodem. In naaldbossen komen zeer weinig wormen voor.
Wormen spelen een belangrijke rol in de afbraak en de recycling van organisch materiaal. Ze breken organisch materiaal af, en leven van de voedingswaarde van de bacterien en schimmels die daarop leven.
De bijdrage van wormen is zeer divers:
 • ze vergrootten de infiltratiecapaciteit en het watervasthoudend vermogen
 • ze mixen en structureren de bodem 
 • ze creeeren gangen voor wortelgroei
 • ze trekken plantaardige resten van de oppervlakte de bodem in

Conclusie

Sommigen hebben de bodem in het verleden gezien als een inert medium, of een substraat waarop je van alles kunt telen. De bodem is echter een levend organisme met miljarden verschillende organismen, die daar leven.
De gezondheid van de bodem is mede afhankelijk van de rijkdom van het bodemleven. Hoe groter de diversiteit, hoe sterker de onderlinge afhankelijkheid, hoe gezonder de bodem. Hierbij is het aantal bacterien en schimmels van groot belang, aangezien zij aan de basis van het bodemvoedselweb staan. Alle het andere bodemleven leeft primair, secundair of tertiair van deze 2 groepen bodemleven.

Indien er een onbalans in de bodem is, kunnen bepaalde bacterien en schimmels de overhand krijgen. In de grootschalige landbouw is door veelvuldig ploegen, het dichtdrukken van de bodem en het groeien van een zeer beperkt palet aan gewassen (5 tot 10 verschillende?), het evenwicht in de bodem zodanig verstoort, dat pesticiden (ook wel gewasbeschermingsmiddelen genoemd) tegen allerlei ziekten, plagen of onkruiden worden gebruikt.
Deze middelen stimuleren echter niet het bodemleven, maar zijn vaak allesdoders, die zowel het goede als de slechte bodemleven doodt. Versterking van het bodemvoedselweb treedt dan niet op.

Een andere aanpak van voedselverbouw is dan ook nodig, om dit bodemvoedselweb weer op de been te helpen, zodat meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen, zodat bodemvruchtbaarheid toeneemt en zodat water beter wordt vastgehouden in de bodem.

Gelukkig kan de natuur hierbij zich snel herstellen. Onderstaande afbeelding laat de onderlinge verbanden zien binnen het bodemvoedselweb bij een grasveld wat verwilderde van een monocultuur naar een verwilderd systeem.
Te zien is dat het gecultiveerde grasveld zeer beperkte onderlinge verbanden had. Naarmate de verwildering toeneemt, vergroten de onderlinge verbanden tussen de verschillende spelers in het bodemvoedselweb. Opvallend hierbij is dat het belang van bactieren afnam, en van schimmels toenam (minder jonge gewassen), waardoor op de lange termijn niet alleen meer koolstof in de bodem werd vastgelegd, maar ook meer stikstof. Herstel van de bodem is dus zeer goed mogelijk, mits de juiste randvoorwaarden voor herstel worden gecreeerd.

Bron: https://www.nature.com/articles/ncomms14349

dinsdag 17 oktober 2017

Ons voedsel (8c): hoe ziet de wereldwijde voedselmarkt eruit

In 2 eerdere blogs heb ik gekeken naar de voedselmarkt, in blog Ons voedsel (8a) heb ik gekeken naar de consolidatie van de 10 grootste voedselverwerkende concerns. In blog Ons voedsel (8b) heb ik gekeken naar de biologische concerns.
Hoe ziet dat er echter uit als je naar nationale systemen in plaats van concerns kijkt?
Nederland is een grote speler op de wereldwijde voedselmarkt. Een artikel van september 2017 in de National Geographic zette Nederland sterk in de spotlights: Nederland voedt de wereld! Maar hoe ziet die markt er uit, hoe is die wereldwijd verdeeld en hoe groot is Nederland nu eigenlijk?

Verandering van de wereldwijde voedselmarkt

Een studie uit 2012 geeft een goed overzicht van de wereldwijde voedselmarkt op basis van de FAO voedseldatabase en de UN comtrade database. Op basis hiervan is inzicht verkregen in de ontwikkeling van de wereldwijde handel in voedsel, zoals in onderstaande figuren is te zien. De linker figuur laat zien dat de wereldwijde voedselproductie sterk is gestegen, de wereldwijde export, dus het verhandelen van het voedsel tussen landen, is nog sterker gestegen. De rechter figuur laat zien dat meer en meer voedsel tussen landen wordt verhandeld: de export/productie ratio is gestegen tusen 1950 en 2010 van minder dan 10% naar bijna 60%. 

Bron: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037810
De verwevenheid tussen landen is dus enorm toegenomen. Dit is veroorzaakt door een enorm scala aan oorzaken, factoren die hierbij hebben meegespeeld zijn bijvoorbeeld:
- De groei van de bevolking per land en de groei van de voedsel productie per land is niet gelijk, waardoor bepaalde landen steeds meer afhankelijk worden van externe voedselproductie, zie een blog 3b over ons voedsel (onderstaande figuur laat alleen de netto handel zien).

Voedsel import en export per regio
Bron: http://soilandstate.blogspot.nl/2015/01/the-global-food-market-political.html

- Door betere logistiek is het mogelijk geworden om alles naar overal te verschepen, of het nu boontjes zijn uit Egypte, appels uit Nieuw Zeeland of sinaasappels uit Spanje. 
- De handelsbedrijven die de ons voedsel in de vorm van bulkproducten verschepen over de aarde zijn steeds groter geworden, waardoor ze ook steeds beter in staat zijn geworden om de vraag aan het aanbod te verbinden (zie deze blog over de tussenhandel)
- De grote voedselverwerkende bedrijven zijn steeds globaler vertegenwoordigd (zie een eerdere blog hierover)

bedrijven achter de merken
Bron: http://www.behindthebrands.org/

Waar komt de meeste export vandaan

De mondiale top 5 bestaat uit de USA, Nederland, Duitsland, Brazilie en Frankrijk. Nederland bezit hier de 2e positie en is verantwoordelijk voor ongeveer 7a 8% van de wereldwijde export.

Bron: http://www.momagri.org/UK/agriculture-s-key-figures/France-is-gradually-losing-its-place-among-major-agricultural-export-powerhouses-_1058.html
Hoewel de wereldwijde export dus sterk is toegenomen, is het onduidelijk in hoeverre de wereldwijde export vooral de regionale markt bediend. Onderstaande figuur laat de situatie van 1998 zien. Hierin wordt direct zichtbaar dat zelfs de grote voedsel producerende landen toendertijd op de wereldmarkt vooral exporteerden naar een beperkt aantal landen.

Bron: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037810
Waar deze situatie in 1998 nog sterk regionaal was, is juist sinds 1998 de wereldwijde landhandel sterk op gang gekomen. Hierbij wordt vooral door rijkere landen land gekocht in de armere landen vooral Afrika (zie de figuur hieronder). De verwachting is dat de voedselhandel hierdoor een minder sterk regionaal karakter heeft gekregen. De bovenaan de blog getoonde figuur met de export/productie ratio wijst wel in die richting: sinds 2000 is de ratio sterk gestegen van ongeveer 0,3 naar 0,6. Een goed figuur per land vereist echter een nieuwe studie...

Wereldwijde land koop en verkoop
bron: http://old.grida.no/graphicslib/detail/africa-a-global-market-for-large-scale-land-acquisitions_2fd1

Terug naar de Nederlandse afzet

Nederland is dus inderdaad een grote speler is in de wereld van de voedselhandel. Maar Nederland is op dit moment vooral een sterk regionale speler: in 2015 ging 58% van de export naar andere Europese landen (Duitsland, Belgie, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italie).

Bron: https://www.government.nl/binaries/medium/content/gallery/government/content-afbeeldingen/ministeries/ez/land-en-tuinbouw/landbouwcijfers-2016_eng.png
Voedt Nederland met deze cijfers de wereld? Niet echt. Wereldwijd produceren we 1,8% van de zuivel, 1,1% van het vlees en 0,24% van het plantaardige voedsel.
De mate waarin Nederland dus de wereld voedt is maar net hoe je het bekijkt. Nederland is absoluut een sterke regionale speler op het vlak van agro-producten, maar de wereld voeden, dat lijkt toch iets te sterk uitgedrukt.

zondag 1 oktober 2017

Verbeterde voedselproductie (8): schimmels en regenvorming

Zoals ik in een eerdere blog heb aangegeven kan neerslag worden gevormd door verschillende typen condensatie- en ijskernen. Onderstaande figuur laat de impact van verschillende ijskernen duidelijk zien. Het laat het aantal nucleaties (faseovergangen van gas naar vloeibaar of vaste vorm) zien van verschillende typen ijskernen bij verschillende temperaturen. Bij deze publicatie is 1 onderzoek meegenomen waarbij schimmels van de stam Cladosporium zijn onderzocht; dit is een schimmel die veel binnen- en buitenshuis voorkomt. De sporen van deze schimmel worden passief (door de wind) verspreid.

Nucleaties per type ijskern bij verschillende temperaturen
Bron: http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2012/cs/c2cs35200a
Recent onderzoek laat zien dat sporen van andere schimmelsoorten mogelijk een zeer belangrijke rol spelen bij de vorming van neerslagkernen. Om dit beter te snappen wil ik eerst kijken naar sporen verspreiding en daarna inzoomen op de impact van sporen op neerslag.

Hoe verspreiden schimmels hun sporen

In het rijk der schimmels worden de sporen op ontzettend veel verschillende manieren verspreid. Sommige schimmels, (maar ook planten), schieten hun sporen weg, zoals deze overzichtsstudie laat zien. Andere schimmels verspreiden hun sporen door gebruik te maken van de energie van vallende regendruppels etc.
De verspreidingsmechanismen kunnen als volgt worden opgedeeld:

Passieve verspreiding
 • Verspreiding van droge sporen door de wind
 • Verspreiding van plakkerige groepen sporen via dieren, insecten of drijvend op water
Actieve verspreiding
 • Openbarsten: het openbarsten van een reservoir, waardoor de daarop gelegen sporen worden gelanceerd.
  Osmotische drukverandering. Hierbij wordt door de osmotische drukverandering een membraan wat hol is, naar buiten geklapt. Hierdoor wordt de spore gelanceerd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de genus Sphaerobolus.
  Bron: https://www.researchgate.net/publication/305645932_Shooting_Mechanisms_in_Nature_A_Systematic_Review
  Vloeistof jetstraal. Hierbij is een reservoir gevuld met cel vloeistof. Als de druk groot genoeg is (boven de 0,55 mPa), breekt het reservoir open en wordt de spore gelanceerd door een jetstraal van de opgeslagen vloeistof. Doordat het schimmellichaam zich ook terugtrekt/samentrekt wordt de versnelling van de spore verder vergroot. Dit mechanisme komt voor bij de Pilobolus kleinii.
  Bron: https://www.researchgate.net/publication/305645932_Shooting_Mechanisms_in_Nature_A_Systematic_Review
  Momentum katapult: hierbij wordt het water gebruikt om een opwaartse versnelling te bereiken: op 2 plekken op de schimmel spore vormt zich een druppel water, de adaxiale druppel en de Buller's druppel. Als deze 2 groot genoeg zijn, smelten ze samen, waarbij zodanig veel energie vrij komt, dat de spore wordt gelanceerd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de Itersonilia perplexans.
  Bron: https://www.researchgate.net/publication/305645932_Shooting_Mechanisms_in_Nature_A_Systematic_Review
 • Snelle verandering van vorm: Hierbij vormt zich op de top van de schimmel een conodium (waarin zich de sporen bevinden). De schimmel en de conodium vervormen, waardoor de conodium losschiet en wordt gelanceerd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de Entomophthora coronata.
  Bron:http://www.biologydiscussion.com/botany/general-considerations-of-fungi-botany
 • Verandering door hygroscopische beweging. Hierbij veranderd de vorm door het uitdrogen van de schimmel. Door de verandering van vorm die optreedt, worden de sporen gelanceerd.
  Bron: http://www.biologydiscussion.com/botany/general-considerations-of-fungi-botany
 • Plotseling afbreken van sporen door onderdruk: De conodium, waar de sporen zich in bevinden, drogen langzaam uit. Doordat ze stijf zijn, keren ze ondanks dat ze bij verdamping iets vervormen steeds terug naar hun oorspronkelijke vorm. Hierdoor wordt de druk in de conodium steeds lager, totdat door de onderdruk de conocium afbreekt van de schimmel. Bij deze breuk ontstaat er door de onderdruk in de conodium een gasbelletje, waardoor deze zich goed kan verspreiden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de deightoniella torulosa.
Bron:https://www.researchgate.net/publication/305645932_Shooting_Mechanisms_in_Nature_A_Systematic_Review
 • Verspreiding door impact (van bijvoorbeeld een regendruppel). Dit kan zijn doordat een regendruppel in een reservoir van de schimmel valt en daardoor de sporen worden verspreid. Een andere manier is bijvoorbeeld dat een regendruppel op een "luchtballon" (het schimmellichaam met daarin de sporen) valt; de kracht van de regendruppel, maakt dat de sporen in luchtballon uit de ballon worden geblazen (Geastrum).
Bron: http://www.biologydiscussion.com/botany/general-considerations-of-fungi-botany

Neveneffecten van de gelanceerde schimmels

Voor de verspreiding van de sporen hebben al deze schimmels hun eigen effectieve manier ontwikkeld om voor nieuwe schimmels te zorgen. Het blijkt echter dat 2 verspreidingsmechanismen nog een interessant neveneffect hebben: invloed te hebben op regenvorming. Hiernaar is recent onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek zijn 7 verschillende schimmel soorten onderzocht:
 • 2 schimmel soorten verspreiden hun sporen middels impact (regendruppel op de "luchtballon")
 • 5 schimmel soorten verspreiden hun sporen de momentum katapult.
Bron: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140407
Het onderzoek heeft onverwachte resultaten opgeleverd. Het blijkt dat de momentum katapult sporen in de lucht opdrogen en verder zweven. Maar daarna blijkt dat water opnieuw kan condenseren op het oppervlak van de spore en dat de sporen hierbij als condensatie kernen blijken te functioneren.

Bron: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140407
De schimmels die deze sporen produceren komen vooral voor in gebieden met veel regen (schimmels zijn immers gebaat bij vochtige omstandigheden). De schimmels produceren hun sporen voornamelijk als het regent. Doordat ze ook als neerslagkern fungeren versterken ze daarmee de neerslag. Dit werkt echter ook andersom door: als de bossen verdwijnen, en daarmee ook de schimmels, worden de sporen en dus deze neerslagkernen niet meer geproduceerd, en worden eventuele droogtes daarmee mogelijk ook ernstiger.

De sporen van de "regendruppel op de luchtballon"-schimmels blijken ook een interessante karakteristiek te hebben, die van belang is bij neerslagvorming. Als de luchtvochtigheid toeneemt van 100 naar 102% blijken om deze sporen een dun laagje water te condenseren.

Belang van schimmels voor neerslag

Hoewel in dit onderzoek maar 7 schimmelsoorten zijn bekeken, blijkt op al deze sporen condensatie van waterdamp plaats te (kunnen) vinden. Dit duidt er opnieuw op dat schimmels een onderdeel zijn in het deel van de wolken- en neerslagvorming welke tot nog toe sterk werd onderschat.

Een studie uit 2007 heeft laten zien dat schimmelsporen van groot belang zijn voor de neerslagvorming.
Bij deze studie is ingeschat dat wereldwijd per jaar schimmels ongeveer 50 Tg/jaar aan sporen produceren. Organische aerosolen (die dus als ijs en condenskernen optreden) zijn ongeveer 47 Tg/jaar, terwijl door de mens geproduceerde / veroorzaakte aerosolen ongeveer 12 tot 70 Tg/jaar bijdragen. Deze gegevens laten zien dat sporen van schimmels een zeer belangrijke condensatiekern zijn en van wezenlijk belang in het wereldwijde klimaat. Als nu wereldwijd de hoeveelheid schimmels afnemen, zal dit dus ook een grote invloed hebben op de hoeveelheid neerslag, en meer droogtes tot gevolg hebben.

woensdag 13 september 2017

Ons voedsel (16), verbeterde voedselproductie (7): waarom landbouw in aride gebieden hand in hand gaat met verzilting

De export van westerse landbouwmethodes naar alle hoeken van de aarde heeft helaas voor grote verziltingsproblemen in landbouwgebieden in de aride delen van de wereld veroorzaakt. Hoe dit in elkaar zit, daar wil ik deze blog aan wijden.

Aride gebieden

Aride gebieden zijn gebieden waar eigenlijk een permanent water tekort optreedt. De Verenigde Naties hanteert de volgende definitie:

Onder "aride, semi-aride en droge subhumide gebieden" wordt verstaan: andere gebieden dan polaire en subpolaire gebieden waarin de verhouding van de jaarlijkse neerslag tot de potentiële evapotranspiratie tussen de 0,05 en 0,65 ligt;

Aride en semi aride gebieden op aarde
Bron: http://www.greenfacts.org/en/desertification/figtableboxes/appendix-a.htm

De consequentie van het feit dat de jaarlijkse potentiele evapotranspiratie hoger is dan de jaarlijkse neerslag, is dat er buiten het regenseizoen een watertekort is, waarbij er meer water zou willen verdampen dan er neerslag is. Om in deze gebieden toch gewassen te laten groeien buiten het regenseizoen, is daarom extra water nodig. Hiervoor wordt rivierwater, opgeslagen regenwater of grondwater gebruikt.

Verzilting

Alle bodems bevatten zouten of mineralen, meestal zijn de concentraties hierbij laag. Als de zouten in de bodem concentraties bereiken van 0,5 tot 1,0% is het giftig voor planten.
Niet alleen bodems, maar ook alle watertypen bevatten zouten of mineralen; door indamping kan de concentratie zouten en mineralen in het water stijgen.
In aride en semi-aride gebieden is een permanent watertekort, waardoor er, zolang er water in de bodem beschikbaar is, een continue opwaartse waterstroom gaande, die aan de oppervlakte verdampt. De zouten die in het water zitten verdampen echter niet mee en blijven in de bodem achter.

In landbouwgebieden in deze aride gebieden wordt water aangevoerd en toegediend aan planten, via irrigatiekanalen of - steeds meer - via drip irrigatie.
Irrigatiekanalen, maar ook nabijgelegen water reservoirs, verliezen over het algemeen vrij veel water (tot 60%) naar het grondwater. Daarnaast infiltreert veel water in de bodem bij reguliere irrigatie, in plaats van dat het wordt opgenomen door de planten.
Door al deze processen kan het grondwater zodanig stijgen (tot ca 3 m beneden de oppervlakte), dat opwaartse capillaire grondwaterstroming plaatsvindt. Dit water wordt naar de oppervlakte gezogen, waar het water verdampt en de opgeloste zouten achterblijven aan de oppervlakte.
Het uiteindelijke gevolg van de verdamping van water is dat zich eens steeds grotere zout concentratie in de toplaag van de bodem opbouwt, totdat dit zodanige concentraties bereikt dat het giftig wordt voor planten en uiteindelijk kristalliseert.

Verzilte landbouwgronden
Bron: https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_MEDIA/nrcs144p2_058789.jpg

Om deze verzilting te voorkomen, moet het zout worden weggespoeld, of naar diepere bodemlagen, of worden afgevoerd via drainage. In de noordelijke regio's van de wereld (bijvoorbeeld Nederland en andere Europese landen) komt verzilting in de zomer, als het droog is ook voor, maar kunnen deze zouten uitspoelen uit de bodem, omdat er in de winter een overschot is aan water. In aride gebieden is dit overschot echter niet aanwezig en moet doorspoeling met het dure irrigatiewater gebeuren. Dit water is niet altijd beschikbaar, waardoor zout gehaltes langzaam maar zeker groeien tot gevaarlijke concentraties.

Wereldwijde impact

Wereldwijd worden door dit proces steeds meer gebieden ongeschikt voor landbouw. Geschat wordt dat wereldwijd ongeveer 20% van alle geirrigeerde landbouwgrond aangetast door verzilting, dit komt ongeveer overeen met 62 miljoen hectare landbouwgrond (ongeveer 15 keer Nederland). Dagelijks komt hier ongeveer 2000 ha bij. Zie ook hier voor meer info over verschillende landen die last hebben van verzilting.
Zilte gronden komen echter veel meer voor (soms ook door oud zout), maar ook door hoge grondwaterstanden, waardoor water verdampt en de zoutconcentratie in de bodem langzaam toeneemt.

Bron: https://www.researchgate.net/publication /281616958_Numerical_Analysis_of_Modeling_ Concepts_for_Salt_Precipitation_and_Porosity_- _Permeability_Evolution_during_Brine_Evaporation

Hoe kan dit worden aangepakt?

Verzilting bij landbouwgronden in gebieden met een permanent neerslagtekort is heel lastig te voorkomen: door het permanente tekort is er altijd deze opwaartse grondwaterstroming, die verzilting veroorzaakt.
Wel zijn er vele mogelijkheden om verzilte gronden te verbeteren, zie bijvoorbeeld de website van de FAO. Allerlei technische, chemische en biologische middelen zijn hierbij mogelijk.

Mogelijkheden voor aanpakken verzilte gronden
Bron: http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
Zoals ik in eerdere blogs heb aangegeven is juist deze afhankelijkheid van technische oplossingen duur en kost dit heel veel energie, terwijl we juist naar energie neutrale systemen (of zelfs beter) toe moeten.
Binnen allerlei projecten wereldwijd in droge gebieden wordt steeds meer ervaring opgedaan met biologische methodes, waarbij deze gronden kunnen worden gebruikt, zonder dat er verzilting optreedt, of zelfs de verzilting verminderd.
De sleutel lijkt te liggen in het toepassen van schimmels in combinatie met organisch materiaal dan composteert / mulching en permanente gewassen. Een voorbeeld hiervan is wat is gedaan in Jordanie bij het Greening The Desert project, waar zout is verdwenen en enorm goede humusrijke grond is gecreeerd:


Ons voedsel 15